സേവനാവകാശം – കൃഷിവകുപ്പില്‍ വിജ്ഞാപനമായി

സേവനാവകാശ നിയമം 2012 പ്രകാരം കൃഷിവകുപ്പില്‍ വിജ്ഞാപനമായി. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ പി.ആര്‍.ഡി. വെബ്‌സൈറ്റില്‍. (www.prd.kerala.gov.in)

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *