റോഡ്‌ സുരക്ഷാ റാലി നടത്തി

തേവര, 12 മാര്‍ച്ച് ( ഹി സാ ) : തേവര എസ് എച് കോളേജ് എന്‍ എസ് എസ് യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ റോഡ്‌ സുരക്ഷാ റാലി നടത്തി. കോളെജിനു മുന്നിലൂടെ പോകുന്ന പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പന്‍ റോഡിലൂടെയുള്ള യാത്ര സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് സീബ്രാ ലൈനുകള്‍ വരക്കുക, അപായ സൂചനാ ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുക, എന്നീ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചാണ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, അദ്യാപകറും റാലി നടത്തിയത്. കോളേജ് പ്രിന്‍സിപല്‍ ഫാ, പാലക്കപിള്ളിയില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *