ഹര്‍ത്താല്‍ : ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പരീക്ഷകള്‍ എല്ലാം മാറ്റി

തിരുവനന്തപുരം ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ സമാചാര്‍ : ഹര്‍ത്താല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ചൊവ്വാഴ്‌ച നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ വിവധ സര്‍വകലാശാലകള്‍ മാറ്റിവച്ചു. കാലിക്കറ്റ്‌ സര്‍വകലാശാലയും കൊച്ചി, എംജി സര്‍വ്വകലാശാലകളും ചൊവ്വാഴ്‌ച നടത്താനിരുന്ന പരീക്ഷകള്‍ 31 ലേക്കാണ്‌ മാറ്റിയത്‌. സമയത്തില്‍ മാറ്റമുണ്‌ടാവില്ല. കേരള സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചെങ്കിലും പുതുക്കിയ തിയതി അറിയിച്ചിട്ടില്ല. കണ്ണൂര്‍ സര്‍വകലാശാലയുടെ മാറ്റിവച്ച പരീക്ഷകള്‍ 30നു നടക്കും. കാര്‍ഷിക, വെറ്റിനറി സര്‍വകലാശാലകളുടെ കീഴിലെ പരീക്ഷകള്‍ക്ക്‌ മാറ്റമില്ല. ആരോഗ്യ സര്‍വകലാശാല നടത്താനിരിക്കുന്ന പ്രാക്‌റ്റിക്കല്‍ പരീക്ഷകളിലും മാറ്റമില്ല.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *