റണ്‍ കേരള റണ്‍ അഴിമതി ആരോപണത്തില്‍ ലോകായുക്ത വിധി ഇന്ന്തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ മുന്നോടിയായി നടത്തിയ റണ്‍ കേരള റണ്ണില്‍ അഴിമതി നടന്നെന്നു കാട്ടി നല്‍കിയ പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ ലോകായുക്ത ഇന്ന് വിധിപറയും.റണ്‍ കേരള റണ്ണിന്റെ സംഘാടനത്തിനായി നല്‍കിയ കരാറില്‍ അഴിമതി നടന്നു എന്നാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്റെ ആരോപണം. നേരത്ത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലോട് രവി എംഎല്‍എ അടക്കമുള്ളവരില്‍ നിന്നും ലോകായുക്ത മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. തെളിവെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്ന് വിധി പറയുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ ഗെയിംസിന്റെ മുന്നോടിയായി നടത്തിയ റണ്‍ കേരള റണ്ണില്‍ അഴിമതി നടന്നെന്നു കാട്ടി നല്‍കിയ പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജിയില്‍ ലോകായുക്ത ഇന്ന് വിധിപറയും.റണ്‍ കേരള റണ്ണിന്റെ സംഘാടനത്തിനായി നല്‍കിയ കരാറില്‍ അഴിമതി നടന്നു എന്നാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്റെ ആരോപണം. നേരത്ത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലോട് രവി എംഎല്‍എ അടക്കമുള്ളവരില്‍ നിന്നും ലോകായുക്ത മൊഴിയെടുത്തിരുന്നു. തെളിവെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്ന് വിധി പറയുന്നത്.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *