രണ്ടു വോട്ടര്‍ ഐ ഡി കാര്‍ഡുകള്‍ ; ബേദിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷന്‍ ക്ലീന്‍ ചിട്ട് നല്‍കി

ദില്ലി  ; വ്യത്യസ്ത മേൽവിലാസങ്ങളിൽ രണ്ട് വോട്ടർ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയ ദില്ലി യിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി കിരൺ ബേദിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മി​ഷൻ ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകി. താൽകതോറ ലെയ്ൻ മേൽവിലാസത്തിലുള്ള തന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബേദി അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നതായി കമ്മി​ഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.ഉദയ് പാർക്ക്,​താൽകതോറ ലെയ്ൻ മേൽവിലാസങ്ങളിലായിTZD1656909 ,​ SJE0047969നന്പറുകളിൽ രണ്ട് വോട്ടർ കാർഡുകൾ ബേദിക്കുണ്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മി​ഷന്രെ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മി​ഷൻ,രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ബേദിക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പത്രികയിൽ ബേദി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഉദയ് പാർക്ക് മേൽവിലാസമാണ്.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *