മിസ്സോറാം ഗവര്‍ണറെ മാറ്റിയതായി വാര്‍ത്ത‍

ദില്ലി : മിസോറം ഗവര്‍ണര്‍  ആസിം ഖുരെഷിയെ തലസ്ഥാനത്ത്നിന്ന്  മാറ്റിയതായി വാര്‍ത്ത.   ആരോപണം മൂലം സ്ഥാനം ഒഴിയേ ണ്ടിവന്ന കമല ബനിവാളിനു പകരമാണ് ഉത്തരഖണ്ടില്‍ ഗവ്ര്‍ണറായിരുന്ന ഖുരെഷിയെ മിസ്സോറാമിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *