മാധുരി ദീക്ഷിത് ‘ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ’ ബ്രാന്ഡ് അംബാസിഡര്‍

ദില്ലി: പ്രധന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഈ ഇടെ പ്രഖ്യാപിച്ച പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോയുടെ ബ്രാന്‍ഡ് അംബാസിഡറായി മാധുരി ദീക്ഷിത്. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ജനന അനുപാതം കൂട്ടുന്നതിനും പഠന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതി രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 100 ജില്ലകളിലാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇനത്തില്‍ കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *