ബ്രഹ്‌മോസ്‌ മിസൈല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സുഖോയ്‌ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകും.

ബ്രഹ്‌മോസ്‌ മിസൈല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സുഖോയ്‌ യുദ്ധവിമാനങ്ങള്‍ ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ചില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാകും. ഇന്ത്യ-റഷ്യ സംയുക്ത സംരഭമായ ബ്രഹ്‌മോസ്‌ മിസൈലിനെ സുഖോയ്‌ വിമാനത്തില്‍ ഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞതായി ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ എയ്‌റോനോട്ടിക്‌സ്‌ ലിമിറ്റഡ്‌ ചെയര്‍മാന്‍ ആര്‍.കെ. ത്യാഗി അറിയിച്ചു. 
മിസൈല്‍ ഘടിപ്പിച്ച വിമാനത്തിന്റെ ഗ്രൗണ്‌ട്‌ വൈബ്രേഷന്‍ ടെസ്റ്റാണ്‌ ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നതെന്നും ത്യാഗി പറഞ്ഞു. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഒമ്പതു ടെസ്റ്റുകള്‍ വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാല്‍ ബ്രഹ്‌മോസ്‌ മിസൈല്‍വേധ സുഖോയ്‌ വിമാനങ്ങള്‍ സേനയ്‌ക്കു കൈമാറാന്‍ സാധിക്കും.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *