ബാര്‍ കോഴയില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: ബാര്‍ കോഴ കേസില്‍ തല്ക്കാലം സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്‍ എംഎല്‍എ എ.വി. താമരാക്ഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേട്ട കോടതി സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനുള്ള സാഹചര്യം തെളിയിക്കാന്‍ ഹര്‍ജിക്കാരന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേസ് സിബിഐയ്‍ക്കു കൈമാറേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.കൊച്ചി: ബാര്‍ കോഴ കേസില്‍ തല്ക്കാലം സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്‍ എംഎല്‍എ എ.വി. താമരാക്ഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ വാദം കേട്ട കോടതി സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനുള്ള സാഹചര്യം തെളിയിക്കാന്‍ ഹര്‍ജിക്കാരന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേസ് സിബിഐയ്‍ക്കു കൈമാറേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയത്.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *