പര്ലമെന്റ്റ് ധര്‍ണ

ദില്ലി ; ഓഡിറ്റ്‌ ആന്റ്‌ അക്കൗണ്‌ട്‌സ്‌ ഓഫീസര്‍മാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും കോണ്‍ഫഡറേഷന്‍ അഖിലേന്ത്യാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ പാര്‍ലമെന്റ്‌ ധര്‍ണ നടത്തി. കേന്ദ്ര ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ ഇടക്കാലാശ്വാസം, ക്ഷാമബത്ത തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചാണ്‌ ധര്‍ണ നടത്തിയത്‌. ധര്‍ണയില്‍ കോണ്‍ഫഡറേഷന്‍ പ്രസിഡന്റ്‌ അരുണ്‍ വിദ്വാന്‍സ്‌ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി ജനറല്‍ എ.ബി സെന്‍ ധര്‍ണ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തു.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *