ദേശീയ ഗയിംസ് : ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം: ഇക്കഴിഞ്ഞ ദേശീയ ഗയിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാങ്ങിയ ഫര്‍ണീച്ചര്‍/ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ എന്നിവ അപ്‌സെറ്റ്‌വാല്യു നിശ്ചയിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍ക്ക് അനുവദിക്കുന്നു. സാധനസാമഗ്രികള്‍ ആവശ്യമുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളും, സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളും തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരന്‍നായര്‍ സ്റ്റേഡിയം കോംപ്ലക്‌സില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന നാഷണല്‍ ഗയിംസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റില്‍ സാധനങ്ങളുടെ പട്ടിക സഹിതം അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം. സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍www.kerala2015.comഎന്ന വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭിക്കും.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *