കേരളത്തിലെ ഇരുപതോളം പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് രജിസ്ട്രേഷന്‍ നഷ്ടമാകും

തിരുവനന്തപുരം : കേരളത്തിലെ ഇരുപതോളം രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നഷ്ടമാകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സജീവ സാന്നിദ്ധ്യമല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ റദ്ദാക്കാന്‍ ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ ആലോചന തുടങ്ങിയതോടെയാണിത്. രജിസ്ട്രേഷനുള്ളതും എന്നാല്‍ അംഗീകാരമില്ലാത്തതുമായ 24 പാര്‍ട്ടികളാണ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവരെയാണ് തീരുമാനം കാര്യമായി ബാധിക്കുക. രാജ്യത്താകമാനം രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഉള്ളതും എന്നാല്‍ അംഗീകാരം ഇല്ലാത്തതുമായ 1800 പാര്‍ട്ടികളാണുള്ളത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പാര്‍ട്ടികള്‍ നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ നോട്ടീസയക്കും. പാര്‍ട്ടികളുടെ വിശദീകരണം കൂടി കേട്ട ശേഷമായിരിക്കും രജിസ്ട്രേഷന്‍ റദ്ദാക്കല്‍ നടപടികളുമായി കമ്മീഷന്‍ മുന്നോട്ട് പോകുക.
( രാജി രാമന്‍കുട്ടി )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *